Diagnostiek

Het is niet altijd duidelijk waarom het leren niet lukt zoals gehoopt. In dat geval kan het verhelderend zijn om een onderzoek te starten.

Tijdens dit onderzoek worden als eerste de klachten en de hulpvraag in kaart gebracht. Deze informatie wordt aangevuld met bijzonderheden uit de biografie van het kind.

Als er voldoende informatie verzameld is om een onderzoeksvraag te kunnen formuleren zal een aangepast onderzoek plaatsvinden. Meestal (maar niet altijd) wordt de intelligentie in kaart gebracht en wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld geheugen, aandacht/concentratie, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en executieve functies.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt een conclusie geformuleerd en wordt wanneer nodig een diagnose gesteld. Alle informatie wordt in een verslag opgesteld en besproken tijdens een eindgesprek.

Binnenkort volgt meer informatie over de diagnostische mogelijkheden bij Atea. Wil je alvast meer weten neem dan contact met ons op.