Primair Onderwijs

Een van onze basisschoolleerlingen zei eens: “Leren is best leuk, als het lukt!”

En gelijk had ze. Zolang je de leerstof tijdens de les prima kan volgen, alle informatie goed op kan nemen om die dan vervolgens tijdens een toetsmoment weer juist terug kan geven, dan is het leren op school voor veel leerlingen een positieve ervaring. Als het leren wat minder soepel verloopt, dan verdwijnt meestal de motivatie tot leren ook als sneeuw voor de zon. Ouders en school stellen dan vaak de volgende vragen: wat is er aan de hand en wat kunnen we doen om te helpen?

Bij Atea gaan we eerst door middel van een gesprek de situatie aftasten. Zo kunnen we beter inschatten welke hulp er ingezet moet worden. Is het belangrijk om eerst informatie te verzamelen door middel van testen of kan beter gestart worden met training of remedial teaching?

Voor leerlingen op de basisschool bieden we de volgende hulp:

  • Diagnostiek: onderzoek naar bijvoorbeeld faalangst, intelligentie, ad(h)d, dyslexie/dyscalculie. Meer lezen…
  • Didactisch onderzoek: is er sprake van een achterstand op het gebied van rekenen, spelling, lezen en/of begrijpend lezen?
  • Remedial teaching: hier wordt inhoudelijke hulp geboden in een een-op-een situatie.
  • Training: training van onder andere citovaardigheden, geheugentraining, training Engels/Frans of faalangstreductietraining. Lees meer…

Als wordt gekozen voor begeleiding door middel van remedial teaching dan spreken we meestal een keer per week op de praktijk af. Er wordt tijdens de les gewerkt aan het vak waar de leerling moeite mee heeft. Vooraf wordt door didactisch onderzoek bepaald wat de leerling goed kan en waar de hiaten in de leerstof zitten. Zo kunnen we tijden de les doelgericht aan het werk. Na een aantal maanden wordt de voortgang geëvalueerd en wordt bekeken of de doelen behaald zijn of dat er nog verder gewerkt moet worden. Indien gewenst nemen we contact op met school voor een betere samenwerking.

Wil je meer weten over de hulp die we bieden aan basisschool leerlingen neem dan contact met ons op.