Voortgezet Onderwijs

Onze hulp aan leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gesteund door drie pijlers: huiswerkbegeleiding, individuele bijles en diagnostiek.

Elke dag kunnen leerlingen tussen 16.00 en 17.30 uur bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding. De leerlingen werken dan in kleine groepjes samen met een begeleider aan het huiswerk. Tijdens de begeleiding wordt het huiswerk gepland, geleerd en gemaakt. Het geleerde wordt overhoord en waar nodig wordt inhoudelijke hulp geboden.  Tijdens de huiswerkbegeleiding worden alle vakken aangepakt die op de agenda staan. Deze vorm van huiswerkbegeleiding is vooral geschikt voor leerlingen die veel vragen hebben over het huiswerk of die minder goed zelfstandig kunnen werken (bijvoorbeeld door plan- of motivatieproblemen). De leerlingen komen in principe op vaste dagen van de week zodat er regelmaat ontstaat. Klik hier voor informatie over pakketten en tarieven.

Soms is er meer inhoudelijke verdieping nodig en is het fijn om samen de leerstof nog eens grondig door te nemen tijdens een individuele bijles. Zo is er veel tijd voor extra uitleg en het beantwoorden van vragen.

Meestal worden de eigen schoolboeken van de leerlingen gebruikt. Atea beschikt zelf ook over extra leer- en oefenmateriaal zodat het mogelijk is om de leerstof extra te oefenen of om de les eens op een andere manier te bekijken.

Niet altijd is meteen duidelijk waarom het leren op school niet lukt. Dan is het van belang om onderzoek te doen (diagnostiek). Zo is het mogelijk dat er sprake is van dyslexie/dyscalculie of adhd terwijl er nog nooit een diagnose is gesteld. Soms zijn kinderen te hoog of te laag ingeschat en volgen ze onderwijs dat niet bij hen past. Het is dan van belang om het niveau duidelijk te krijgen door middel van een intelligentietest. Andere vormen van diagnostiek richten zich bijvoorbeeld op studiekeuze, faalangst of executieve functies. Verhelderend is het altijd.