Over Atea

Over Atea…

Atea Onderwijspraktijk is een praktijk voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding, psychologische hulp en orthopedagogiek in Alblasserdam. Wij specialiseren ons in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen waarbij het leerproces stagneert.

Dat het leren niet altijd gaat zoals we zouden willen kan allerlei oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van faalangst, een onvermogen tot organiseren van het huiswerk, een geheugenprobleem, je kunt niet lekker in je vel zitten en noem maar op. Bij Atea gaan we naar aanleiding van het intakegesprek na hoe we het beste kunnen helpen en passen we advies en begeleiding aan op de hulpvraag. We werken dan ook nauw samen met andere professionals en praktijken om tot een multidisciplinaire aanpak te komen.

Atea is een praktijk die leerlingen ondersteunt bij het leren door middel van:

  • remedial teaching/bijlessen: voor sommigen is structurele hulp welkom en soms heb je gewoon wat extra uitleg nodig zodat je zelf weer verder kunt.
  • huiswerkbegeleiding: we helpen je met plannen en aanpakken. We geven uitleg, controleren en overhoren.
  • diagnostiek: door diagnostisch onderzoek te verrichten brengen we alle leervoorwaarden in beeld (zoals intelligentie, concentratie, geheugen en interesses) of komen we tot een diagnose (zoals ADHD, dyslexie of dyscalculie). Zo wordt helder waar je staat en hoe je verder kunt.
  • trainingen: Atea biedt verschillende trainingen die elk op een eigen wijze het leren ondersteunen.

Wil je meer weten?
Kijk dan verder op onze site of neem vrijblijvend contact op.