Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining helpt bij leer- en concentratieproblemen 

Zonder het te beseffen gebruiken we ons werkgeheugen dagelijks. Het werkgeheugen is een deel van het geheugen dat kan worden gezien als “een intern kladblok”.  Het  zorgt ervoor dat we informatie voor een korte tijd vast kunnen houden om bijvoorbeeld een som uit te rekenen of om na te denken over spelling tijdens het schrijven.

Als het werkgeheugen niet goed ontwikkeld is, uit zich dat in moeite hebben met concentreren, moeite hebben met focussen op je taak en met het onthouden van uitleg in de klas. Maar ook om  aan een taak te beginnen of om op tijd stoppen is lastig. Kortom: een goed werkgeheugen is niet alleen van belang om in het algemeen goed te kunnen functioneren maar is ook erg belangrijk om goed te kunnen leren op school.   

Om het leren zo goed mogelijk te ondersteunen, biedt Atea Onderwijspraktijk daarom de Cogmed werkgeheugentraining aan.   

De Cogmed werkgeheugentraining is ontwikkeld in het Karolinska Instituut te Stockholm. Het is een computerprogramma dat speciaal is ontworpen om het werkgeheugen te verbeteren maar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het een positief effect heeft op meerdere vaardigheden. Bij kinderen kunnen door middel van de Cogmed training de schoolresultaten aanzienlijk worden verbeterd en bij volwassenen het functioneren op het werk.  

Er zijn drie versies. De Cogmed JM training voor jonge kinderen, de Cogmed RM training voor kinderen van 7-17 jaar en de Cogmed QM training voor volwassenen. In alle gevallen wordt de training begeleid door de Cogmed Coach van Atea Onderwijspraktijk.   

Cogmed RM is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) .

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocollaire psychologische behandelvorm bij ADHD (www.kenniscentrum-kjp.nl) . Cogmed werkgeheugentraining is echter geen vervanging voor medicatie of psychologische behandeling.  

Cogmed werkt o.a. bij:

·        Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD en ADD)

·        Leerproblemen (begrijpend lezen, leesproblemen en rekenen)

·        Dyslexie/dyscalculie

·        Snel vergeten van uitleg en instructies op school

·        Moeite met plannen en met het overzicht houden

·        Moeite met complexe taken (meerdere handelingen tegelijk) 

De Cogmed training is een computertraining en kan dus thuis bij de eigen computer worden gevolgd. Daarbij traint het kind 5 dagen in de week op vaste dagen, onder begeleiding van een ouder of andere volwassene. Elke trainingssessie duurt ongeveer 45 minuten per dag. Om het proces te begeleiden is er elke week minstens een keer per week contact met Atea Onderwijspraktijk (per telefoon of op de praktijk).  Zowel de Cogmed Coach als de ouders en/of cliënt zelf kunnen de voortgang van de training via de computer monitoren.  

De positieve werking van Cogmed is wetenschappelijk bewezen. Meer dan 80 % van de leerlingen ondervindt een positief effect na de training op meerdere gebieden (concentratie, geheugen en schoolse vaardigheden). Daarom wordt Cogmed werkgeheugentraining door de meeste zorgverzekeraars vanuit het basispakket (gedeeltelijk) vergoed. Ook via PGB en ’t Rugzakje kan de Cogmed werkgeheugentraining bekostigd worden.  

Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met Atea Onderwijspraktijk.  

Ook als u de Cogmed Werkgeheugen Training aan wilt bieden op uw school kunt u contact opnemen met Atea Onderwijspraktijk om de mogelijkheden te bespreken.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

www.beterbrein.nl

 www.cogmed.nl