Rekenen VO

Voor alle vo-leerlingen geldt dat de rekentoets een verplicht onderdeel is van het eindexamen. Dat valt nog niet voor iedereen mee, want de rekenkennis is vaak niet helemaal meer paraat, mede door het gebruik van de rekenmachine. Rekenles kan dan helpen.

Tijdens de rekenlessen gaan we allereerst onderzoeken of er hiaten zijn in de rekenkennis van de leerling. Zo nodig wordt uitleg of instructie gegeven over de onderdelen die nog niet voldoende beheerst worden.  Daarna wordt deze kennis geoefend aan de hand van verhaaltjessommen. Uiteraard wordt er gewerkt met materialen die zijn aangepast op het referentieniveau dat de leerling wil halen. Zo wordt doelgericht naar de rekentoets toegewerkt.