Citotraining

Voor sommige leerlingen geldt: eigenlijk gaat het wel goed op school. Mooie cijfers op het rapport…alleen de Citoscores vallen erg tegen.

Hoewel dit niet voor alle leerlingen geldt is het niet verwonderlijk dat de scores op het leerlingvolgsysteem van Cito soms wat tegenvallen. De Citotoetsen testen een groter bereik van de aangeboden leerstof en bovendien is de vraagstelling vaak anders dan de leerlingen gewend zijn.

Om leerlingen op dit vlak een steuntje in de rug te geven gaan we bij Atea aan de slag met hoe je een Citotoets aan kunt pakken. Voor leerlingen uit de lagere groepen doen we dit op individuele basis. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 wordt jaarlijks een training georganiseerd.

Tijdens deze lessen wordt nagegaan of de leerlingen alle leerstof die ze op dat moment aangeboden hebben gekregen ook daadwerkelijk beheersen. Zo niet, dan volgt extra uitleg en oefening. Zo ja, dan gaan we oefenen hoe je om kunt gaan met de Cito vraagstelling. Hierbij wordt zowel gewerkt met echte citovragen als met ander aangepast materiaal.

De lessen voor de lagere groepen zijn elk moment te starten. Over de Citotraining volgt binnenkort meer informatie.