Cursus Voorbereiding VO

De cursus voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs is voor kinderen die zich grondig willen voorbereiden op de brugklas.

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis. Veel nieuwe indrukken komen op hen af. Een nieuwe klas, nog onbekende klasgenoten, nieuwe lokalen, nieuwe vakken en voor elk vak een andere leerkracht. Het wennen aan de nieuwe situatie kost soms veel energie.

Bovendien twijfelen sommige kinderen over het niveau dat ze kunnen kiezen na de brugklas. Om een goede keuze te kunnen maken staan de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde centraal. Wie op deze vakken goed scoort kan een hoger niveau kiezen.

Daarom organiseert Atea een cursus waar juist aandacht wordt besteed aan deze vakken. Door pre- teaching wordt alvast gewerkt aan het verkennen van de leerstof zodat het eigen maken ervan in de brugklas vlotter verloopt. Er wordt bovendien gewerkt aan studievaardigheden als planning van het huiswerk en het leren van woordjes en grammatica.

Door deze extra aandacht hebben de leerlingen zich alvast voorbereid op de leerstof zodat instappen in deze vakken vloeiender verloopt.